VVS-portal


​Log på, færdigmeld og få overblik

Log ind

Vigtig information

Ved overgang til anden opvarmningsform skal både måler, målerskab og stikledning fjernes.
Det er ikke længere muligt kun at få nedtaget måleren.
Få information om pris her

Til dig, der er vvs-installatør

Her kan du

  • anmelde og færdigmelde nye installationer
  • anmelde og færdigmelde udskiftninger, ændringer eller nedtagninger
  • løbende følge dine aktive og afsluttede jobs
  • finde tegninger, priser og forretningsgange

Bemærk: VVS-portalen kan kun håndtere standard villa- og mindre erhvervsinstallationer hjemmehørende under Gasreglement-A, max. målerstørrelse G6.