Grøn omstilling til fremtiden


Grøn omstilling til fremtiden

Den grønne omstilling påvirker det danske energisystem. Den grønne omstilling handler om bæredygtighed. Om bl.a. at nedsætte udledningen af drivhusgasser – og målet er, at Danmark skal være CO2-neutralt i år 2050.

Den grønne omstilling fra fossil energi (kul, olie og gas) til vedvarende energikilder (sol, vind og vand) påvirker selvfølgelig det danske energisystem i meget høj grad. Og selvom Dansk Gas Distribution ikke er direkte involveret i produktion af el eller udvinding af gas, så påvirker omstillingen alligevel vores forretninger – og det har konsekvenser for vores kunder.

Herunder kan du se, hvad den grønne omstilling kommer til at betyde for gasdistributionen.

​Sådan bliver gasdistributionen påvirket af den grønne omstilling

Den grønne omstilling har direkte betydning for gasdistributionen. Det siger sig selv, når nu det fossile brændstof, gas, løbende skal erstattes af biogas og andre grønne gasser. Gasnettet gennemgår derfor en omstilling i disse år – en omstilling fra udelukkende at håndtere naturgas til også at kunne håndtere biogas.

Omstillingen handler mest om de opgaver, der følger med den fysiske tilslutning af biogasnet til det lokale distributionsnet. Men den omfatter også investeringer i tekniske installationer, der kan sikre korrekt afregning af kunderne i takt med, at kvaliteten og energiindholdet i gassen ændrer sig.

Når biogassen bliver indfaset, får vi gas i nettet, der har en lavere brændværdi end naturgas. Men kunderne vil ikke reelt opleve en forskel: Kedlerne vil fungere normalt, og der vil blive korrigeret for den aktuelle brændværdi, når der skal afregnes. Det bliver altså hverken billigere eller dyrere at modtage biogas – men det bliver meget renere.

Med biogas følger en lavere brændværdi, men som kunde vil du ikke opleve en forskel