Persondatapolitik


Dansk Gas Distribution A/S indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger indsamlet via www.danskgasdistribution.dk, herunder ved brug af selvbetjeningsfunktioner. Hvis du er kunde hos Dansk Gas Distribution A/S, indsamler, behandler og opbevarer selskabet endvidere personoplysninger om dig som led i den løbende administration af kundeforholdet.

Personoplysningerne kan blandt andet omfatte; navn og adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målersted og eventuelt erhverv knyttet hertil, forbrug (historisk, forventet og aflæst), gasleverandører, tidspunkt for sidste leverandørskift, tilslutningsstatus, betalingsforhold, oplysninger om gasinstallation og gasforsyningsanlæg på din ejendom, oplysninger om bestilling af tjenesteydelser, meddelelser fra dig, log-in information, information om din IP-adresse mv.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at yde dig den bedste service, administrere vores website, levere tjenesteydelser, foretage måleraflæsning, afregne forbrug, foretage kreditvurdering og til brug for energiplanlægning og statistiske formål.

Dansk Gas Distribution A/S kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter, herunder til din gasleverandør eller til andre, hvis det er påkrævet for, at vi kan leve op til vores forpligtelser over for dig eller efter lovgivningen og regler udstedt i medfør heraf. Hvis du ønsker at skifte til en anden gasleverandør, vil vi videresende nødvendige kundeoplysninger til den nye leverandør.

Du har altid mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og anmode om at få oplysningerne berigtiget eller slettet i henhold til reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Ønsker du at kontakte os vedrørende dine personoplysninger, er du altid velkommen til at skrive til kundeservice@danskgasdistribution.dk eller ringe til kundecenteret på 70 21 30 40. Dansk Gas Distribution A/S kan kræve et gebyr for at give et skriftligt svar.

Dansk Gas Distribution A/S opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til formålene beskrevet ovenfor.

Du kan læse mere om Dansk Gas Distribution A/S’ behandling af personoplysninger i punkt 18 i vores leveringsbetingelser [indsæt link].

Dansk Gas Distribution A/S indsamler, behandler og opbevarer også personoplysninger ved brug af cookies. Du kan læse nærmere herom i vores cookie politik.