Forsyningssikkerhed for gas


Det er vores ansvar, at gassen når frem til dig

Du og alle vores øvrige gaskunder skal have en stabil og sikker leverance af gas. Det er det, vi sikrer hos Dansk Gas Distribution A/S.

Den danske gas kommer fra undergrunden i Nordsøen. Først hentes den op via en produktionsplatform, og derefter sendes den videre gennem en række rørsystemer – hele vejen hjem til dig som gasforbruger. Når gassen når frem til dig, bliver den brændt af ved dysen i dit naturgasfyr.

Det er de selskaber, der ejer de rørsystemer og installationer, som naturgassen skal passere igennem, der skal sikre, at gassen når frem til dig. Heriblandt Dansk Gas Distribution A/S.

Sådan sættes der ind for at højne forsyningssikkerheden:

  • Overgravning af gasledning
    Hvis en gasledning i vores net bliver gravet over, rykker brandberedskabet og vi straks ud for at eliminere risikoen ved gasudslippet og udbedre skaden. Gasforsyningen til den eller de berørte gasforbrugere bliver altså reetableret hurtigst muligt. Ved overgravning af et distributionsrør er det ganske få forbrugere, der bliver påvirket, og det er meget kortvarigt, at de ikke kan forsynes med gas. Landets gasselskaber arbejder hele tiden sammen for at forebygge overgravninger og minimere deres antal. Overgravede gasledninger skyldes oftest, at graveaktøren ikke har indhentet ledningsoplysninger forud for gravearbejdet.
  • Nødforsyningssituation
    Sker der skader på de store rør, f.eks. gasrøret, der leder gassen fra platformen og ind på land, er der potentielt mange forbrugere, der bliver berørt. Det statslige selskab Energinet.dk har (på baggrund af en EU-forordning) lavet en samlet plan for, hvordan gasforsyningen kan blive opretholdt i tilfælde af en alvorlig skade på en teknisk installation – en såkaldt nødforsyningssituation. I en nødforsyningssituation har Energinet.dk en større mængde gas placeret i to danske gaslagre. Det betyder, at forsyningen kan opretholdes, indtil en eventuel skade er udbedret. Der kan også importeres gas fra Tyskland, og forsyningen til industrikunder kan afbrydes midlertidigt. Alle disse løsninger kan bringes i spil afhængigt af, hvilken teknisk installation/gasrør, der er skadet og varigheden af reparationen.

 

Siden 1984, hvor gassen første gang begyndte at strømme til de danske gasforbrugere, har der kun været en enkelt nødforsyningssituation. Det var i november 2007, hvor Tyra-platformen måtte evakueres og lukkes ned pga. ekstremt høje bølger. Nødforsyningssituationen varede et døgn, og ingen gasforbrugere blev påvirket af hændelsen.