Kunderne varsles om konsekvenser af DGD-exit fra DONG Energy

Det medfører helt konkret, at kunderne fra den 1. oktober får én regning fra DONG og én regning fra DGD. På alle typer af gasregninger (fysiske og elektroniske regninger samt BetalingsService) vil kunderne kunne se nedenstående tekster - afhængig af, om de er privatkunder eller en erhvervskunder.

Til privatkunder

”Fra den 1. oktober 2017 og fremover vil du direkte fra Dansk Gas Distribution A/S modtage en særskilt naturgasregning, der dækker betaling for distribution af din naturgas i dit lokale naturgasforsyningsnet, nødforsyning samt afgifter. Ændringen skyldes, at Dansk Gas Distribution A/S ikke længere er en del af DONG Energy-koncernen.

Du vil som hidtil få en naturgasregning fra DONG Energy Salg & Service A/S for dit abonnement og forbrug af naturgas inklusive betaling for transmission i det overordnede naturgasforsyningsnet. Dansk Gas Distribution A/S opkræver et gebyr på 25 kr. inklusive moms pr. naturgasregning, du modtager via indbetalingskort. Hvis du i dag modtager otte årlige naturgasregninger, vil du opleve, at dine betalinger til Dansk Gas Distribution A/S samles på fire. Du vil fortsat modtage otte årlige naturgasregninger fra DONG Energy Salg & Service A/S.

Fra 1. december 2017 ændrer DONG Energy Salg & Service A/S pkt. 12 i Leveringsbetingelserne for salg af naturgas og pkt.19 i Leveringsbetingelserne for levering af naturgasservice om, hvornår vi kan ændre vores priser, gebyrer og andre vilkår, så det er tydeligere, i hvilke situationer vi kan ændre i dine aftaler med os. Du kan læse mere på dongenergy.dk/gasvilkårsændringer og dongenergy.dk/servicevilkårsændringer. Vil du ikke acceptere ændringerne, skal du opsige dine aftaler.

 Har du spørgsmål, så ring til os på 72 10 20 30.”

 Til erhvervskunder

 ”Fra den 1. oktober 2017 og fremover vil I direkte fra Dansk Gas Distribution A/S modtage en særskilt naturgasregning, der dækker betaling for distribution af jeres naturgas i jeres lokale naturgasforsyningsnet, nødforsyning samt afgifter. Ændringen skyldes, at Dansk Gas Distribution A/S ikke længere er en del af DONG Energy-koncernen.

 I vil som hidtil få en naturgasregning fra DONG Energy Salg & Service A/S for jeres abonnement og forbrug af naturgas inklusive betaling for transmission i det overordnede naturgasforsyningsnet. Dansk Gas Distribution A/S opkræver et gebyr på 20 kr. pr. naturgasregning, I modtager via indbetalingskort.

Hvis I i dag modtager otte årlige naturgasregninger, vil I opleve, at jeres betalinger til Dansk Gas Distribution A/S samles på fire. I vil fortsat modtage otte årlige naturgasregninger fra DONG Energy Salg & Service A/S. Har I spørgsmål, så ring til os på 72 10 20 30.”