Christian Parbøl fratræder som direktør for Dansk Gas Distribution

Carsten Jensen er ny direktør for Dansk Gas Distribution. Han kommer fra en stilling som direktør for Eldrift i Energinet.dk. 

 

Christian Parbøl fratræder stillingen som direktør for Dansk Gas Distribution. Han har varetaget stillingen siden oktober 2016 og fratræder dags dato. Christian Parbøl har gjort en stor indsats i forbindelse med Energinet.dk’s overtagelse af Dansk Gas Distribution fra DONG Energy.

 

”Bestyrelsen for Dansk Gas Distribution A/S har haft et godt samarbejde med Christian Parbøl, og vi takker ham for hans arbejde med integrationen af Dansk Gas Distribution. Vi har imidlertid vurderet, at der nu er brug for nye kræfter for, at bestyrelsens strategi for Dansk Gas Distribution kan føres ud i livet,” siger bestyrelsesformand Torben Thyregod, finansdirektør i Energinet.dk.

 

Ny administrerende direktør for Dansk Gas Distribution bliver Carsten Jensen. Han tiltræder stillingen som direktør med øjeblikkelig virkning. Carsten Jensen kommer fra en stilling som direktør for Eldrift i Energinet.dk. Han har mange års ledelseserfaring fra Energinet.dk, og han skal nu sikre den videre udvikling af Dansk Gas Distribution. Carsten Jensens ledelseserfaring fra blandt andet Energinet.dk’s overtagelse af de regionale elnet vil være til stor gavn for den videre proces med integration af Dansk Gas Distribution i Energinet.dk.