Information til Nature Energy’s distributionskunder

I marts underskrev Nature Energy og Energinet en aftale om køb af Nature Energy Distribution.

Aftalen betyder, at Energinet's datterselskab Dansk Gas Distribution overtager gasdistributionsnettet på Fyn.

For dig, der er naturgaskunde og bor på Fyn, betyder det, at du bliver kunde hos Dansk Gas Distribution. Det ændrer i første omgang ikke rigtig noget for dig som kunde, ud over det fremover er os, der er ansvarlige for, at den gas, du køber hos din gasleverandør, kommer gennem gasrørene frem til dig.

Alligevel kan du sidde med forskellige spørgsmål. Derfor har vi skrevet en Q&A, som du kan læse her:

Bliver det dyrere for mig at være kunde hos jer?

Nej. Dine aftaler bliver ikke ændret som følge af ejerskiftet, og det kommer ikke til at koste dig noget ekstra, at vi får nye ejere.

Hvorfor får jeg ny gasdistributør?

Regeringen ønsker at samle og effektivisere det danske gasdistributionsnet, og staten har derfor bedt Energinet om at købe gasdistributionsnettet. Beslutningen følger efter et forslag fra regeringens forsyningsstrategi. Her var et af målene at konsolidere gasdistributionen og dermed samle gasrør fra de tre distributionsselskaber i ét selskab. Målet med at samle selskaberne ét sted er ifølge regeringen at effektivisere og dermed gøre det billigere for gasforbrugerne.

Hvad kommer det til at betyde det for mig, at staten driver gasnettet?

Regeringen ønsker at effektivisere gassektoren. Tanken er, at det på sigt skal føre til, at det bliver billigere at være gaskunde.

Sker der ændringer i min pris og mine betingelser?

Der er som udgangspunkt ingen ændringer i din gasaftale, og tariffer og distributionsbetingelser vil ikke blive ændret i forbindelse med salget. Markedsudsving og regulering kan vi dog ikke gardere os imod. Men hvis der kommer væsentlige ændringer i dit kundeforhold, vil vi i god tid informere dig om dette.

Hvem skal jeg kontakte fremover?

Hvis du spørgsmål til din eksisterende aftale hos Nature Energy, skal du fortsat ringe til kundeservice på telefon 63 15 64 15

Kan jeg stadig benytte selvbetjeningsportalen?

Du kan fortsat anvende https://distribution-selvbetjening.natureenergy.dk/Selvbetjening, hvor du kan logge ind med NemID eller med e-mail/kundenummer og adgangskode. Her kan du fortsat se dine aftaler, dit forbrug og regninger samt indgive din måleraflæsning.

Hvem vil jeg modtage faktura fra fremover?

For det meget store flertal af vores nye kunder vil der ikke ske nogen ændringer. Hvis der kommer ændringer i forbindelse med din faktura, lover vi at skrive til dig i god tid i forvejen.

Jeg betaler via Betalingsservice. Skal jeg ændre noget?

For det meget store flertal af vores nye kunder vil der ikke ske nogen ændringer.

Hvis der kommer ændringer i forbindelse med din betalingsservice (BS), lover vi at skrive til dig i god tid i forvejen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kan lugte gas eller har et andet akut problem med min gasinstallation?

Hvis du oplever gaslugt eller får et brud på gasledningen, skal du fortsat kontakte vagten på telefon 63 15 65 00.

 

Velkommen til DGD.

Vi glæder os til at tage godt imod dig.