Hybridvarmepumper baseret på naturgas er et attraktivt alternativ

Forbrugere, der leder efter et alternativ til fjernvarme, kan med fordel se på hybridvarme­pumper. Løsningen er primært baseret på klimavenlig og vedvarende energi, og samtidig er gasdelen meget grønnere, end folk er klar over.  

”De seneste år er der sket en markant udvikling af luftvæskevarmepumper, der i de nyeste versioner har meget høje virkningsgrader, dvs. at de er effektive. Og der er udviklet løsninger, der kombinerer små luftvæskevarmepumper med gaskedler, ofte kaldet hybridvarmepumper,” siger senioranalytiker Kristian Nielsen, DGD, Dansk Gas Distribution, der anlægger, driver og vedligeholder gasnettet på hele Sjælland uden for København/Nordsjælland og i den sydlige del af Jylland, herunder Horsens-området.

En fleksibel løsning

Han oplyser, at hybridvarmepumperne samtidig er en anerkendt og driftssikker teknologi, der kan give brugerne et billigt varmebudget.

Varmepumpen kan dække 70-80 pct. af det årlige behov for rumopvarmning i et typisk dansk parcelhus. Resten klares af gaskedlen. På den måde er det også en fleksibel løsning.

Gaskedlens levetid forlænges 

”Varmepumpedelen er klimavenlig og bæredygtig, fordi den baserer sig på en vedvarende energikilde, nemlig varmen i luften, og bruger den til at opvarme bygninger – f.eks. helt almindelige parcelhuse. I områder med biogasanlæg er den faktisk endnu grønnere, da man i så fald, som f.eks. i Horsens, kan drive gaskedlen med biogas. I øvrigt får gaskedlen en længere levetid, når den bruges sammen med en luftvarmepumpe. Det er godt for økonomien,” siger Kristian Nielsen.

Intelligente pumper

Han oplyser i øvrigt, at installation af en hybridvarmepumpe fritager varmeforbrugeren for en tilslutningspligt til fjernvarme. Det er kommunen, der træffer den konkrete afgørelse om en eventuel fritagelse fra tilslutningspligt.

”Hybridvarmepumper er endvidere intelligente. Mange af anlæggene indeholder et styringsmodul, således at de styrer sig selv på basis af prisen på el og gas, kombinerer disse med udendørs­temperaturen, hvorefter de selv finder frem til, om de skal bruge el eller gas. Anlægget vælger selv - helt automatisk - den løsning, der er billigst. Det er samtidig en mulighed, at løsningen kan indeholde en fjernstyring. Det gør, at den også er fremtidssikret,” slutter Kristian Nielsen.

Prisen

Der er meget store variationer i prisen på hybridvarmepumper inkl. installation. Nogle VVS-virksomheder formidler et energisparetilskud til installationen. DGD vurderer, at en add-on løsning pt. kan installeres for ca. 50.000 kr. inkl. moms. Prisen på en integreret løsning er på ca. 75.000 kr. Til begge løsninger kan der opnås energisparetilskud i størrelsesorden 3.500 kr., og man kan benytte håndværkerfradraget.

På trods af investeringen vil de fleste kunder opnå en billigere varmeregning ved at skifte fra en ren gaskedelløsning til en gashybridløsning, hvis man tager højde for forrentning og afskrivning. Noget tyder i øvrigt på, at det naturlige prisleje ikke er fundet endnu.

Hvad er en hybridvarmepumpe?

Hybridvarmepumpen består af en udendørs og en indendørs del. Den del, der står udenfor, trækker energien (varmen) ud af luften og leverer den til indedelen i huset. Varmepumpen leverer det meste af opvarmningen. Gaskedlen klarer resten: Den producerer varme på kolde dage - og varmt brugsvand.

En add-on-løsning

En varmepumpe kan kobles til en eksisterende energikilde. Varmepumpen kan fx tilsluttes et eksisterende naturgasfyr eller en oliekedel, og dermed er der tale om en hybridløsning. Hvis der er tale om en gaskedel, bør den højst være 10 år gammel.

En integreret hybridvarmepumpe

Her er gaskedlen og luftvarmepumpen bygget sammen i en enhed. Der er altså tale om en skrotning af den gamle gaskedel og installering af en helt ny varmeforsyning. Det giver dig sikkerhed for garanti, levetid og god samdrift.

Priskonkurrence

Man skal også holde sig for øje, at der er priskonkurrence på el- og gasmarkedet, og det er nemt at tjekke priserne på elpris.dk og på gasprisguiden.dk. Der er store prisgevinster ved at vælge den billigste leverandør af el og gas, og det er meget nemt at skifte leverandør. Hvis man vælger fjernvarme, er man bundet til samme leverandør af energi.