Horsens: Gas sammen med en varmepumpe er et attraktivt alternativ

Et par tusinde af vores gasdistributionskunder i Horsens har netop fået et brev fra Horsens Kommune om tilslutningspligt vedr. fjernvarmen. Det er en såkaldt høring, hvor gaskunderne under visse omstændigheder har mulighed for at slippe for tilslutningspligten. Gaskunderne har imidlertid kun en meget kort frist til at reagere. Dansk Gas Distribution (DGD) har skrevet et brev, der bliver sendt ud til de pågældende kunder sidst i denne uge.

I brevet beskriver DGD helt nøgternt de muligheder, kunderne har, hvis de gerne vil beholde deres naturgas.

Gaskunderne har nemlig mulighed for at blive fritaget for tilslutningspligten til fjernvarmen, hvis de installerer en varmepumpe, der står for mindst 50 pct. af husstandens varmeforbrug og lader gaskedlen klare resten. DGD fremlægger i brevet beregninger, der viser, at gaskunderne samlet set kan opnå en årlig besparelse på varmeregningen på mellem 700 og 2.200 kr. i forhold til fjernvarmen, hvis de supplerer deres gasfyr med en såkaldt luft-luft varmepumpe – altså en almindelig varmepumpe.

Beregningerne har også eksempler på, hvad gaskunderne kan få ud af at anskaffe sig en luft-væske hybridvarmepumpe.

Helt overordnet viser beregningerne, at opvarmning med varmepumper kombineret med en eksisterende gaskedel, under nogle specifikke forudsætninger, er den billigste løsning - uanset hvor stort, forbruget er.

Du kan læse hele brevet her

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på hybridvarme@danskgasdistribution.dk

Med venlig hilsen

Dansk Gas Distribution