Grøn Gas Danmark: Helt sort at overse gassen i fremtidens energisystem

Danmark har investeret 55 mia. kr. i et vidtforgrenet gasnet. Denne investering kan blive en hjørnesten i fremtidens grønne energisystem. I dag lancerer interessefællesskabet Grøn Gas Danmark, der består af Danmarks gasdistributionsselskaber (HMN, DGD og Nature Energy) fire konkrete anbefalinger til, hvordan gassystemet kan løse en række afgørende ud­fordringer i den grønne omstilling de kommende år.

En europæisk tendens

”Det er helt sort at overse potentialet i den grønne gas. Vi er simpelthen midt i et paradigmeskifte i gassektoren - ikke kun i Danmark, men i store dele af Europa, hvor der er gang i en omfattende grøn omstilling af gasnettet. Det giver helt nye muligheder for at anvende samfundsinvesteringen på 55 mia. kr. i gassystemet til at styrke den grønne omstilling. Det har vi som gasdistributionsselskaber en forpligtelse til at gøre omverdenen opmærksom på,” siger Carsten Jensen, administrerende direktør i Dansk Gas Distribution, på vegne af interessefællesskabet Grøn Gas Danmark.

De fire anbefalinger

Gasselskaberne fremlægger i dag fire overordnede anbefalinger:

  • Vedtag en national ambition, der erstatter naturgas med grøn gas
  • Skab job og eksportudvikling gennem forskning i og produktion af grøn gas
  • Brug den grønne gas til at reducere transportens emissioner
  • Styrk helhedstænkningen og samfundsøkonomien i opvarmningen

Grøn Gas Danmark har i øvrigt fremlagt en analyse, der viser, at det er realistisk, at 100 pct. af gassen i gasnettet kan være grøn i 2035.

Visionært at opstille en national ambition

”En officiel dansk ambition for andelen af grøn gas i nettet vil fungere som et styreredskab, som samfundet løbende kan holde udviklin­gen op imod. Ambitionen vil give retning, den vil blive opfattet som visionær, og samtidig vil den gøre den grønne omstilling af gassystemet målbar,” påpeger Susanne Juhl, administrerende direktør i HMN Naturgas.

Markant eksportpotentiale og job

Satsningen på grøn gas har også et stort potentiale i forhold til at skabe job og en markant eksportudvikling, da Danmark på verdensplan har en unik styrkeposition på dette felt. ”En netop offentliggjort analyse fra Damvad viser, at der er et eksportpotentiale på 16 mia. kr. og op mod 20.000 danske arbejdspladser alene i biogassektoren. Det kræver dog, at vi har et stærkt hjemmemarked, hvor vi viser, at det i praksis er muligt at gøre gassen i gasnettet grøn. Vi opfordrer derfor til, at man ser på det fulde potentiale i gasnettet, når rammerne for fremtidens energi udformes,” siger Ole Hvelplund, administrerende direktør i NGF Nature Energy.

Du kan læse mere om de fire anbefalinger fra Grøn Gas Danmark her.

Grøn Gas Danmark er et interessefællesskab bestående af Danmarks gasdistributionsselskaber, der ønsker at oplyse om den afgørende rolle, gasnettet spiller i den grønne omstilling af vores energisystem.