Historiske aftaler: Første skridt mod at gaskunder kan nøjes med én regning

Dansk Gas Distribution og HMN GasNet har indgået aftaler med SEAS-NVE, der betyder, at SEAS-NVE’s gaskunder fremover kun skal have én regning.

”Vi håber at udbrede denne forenkling til mange flere gaskunder, måske til alle gaskunder, i løbet af de kommende år,” siger Carsten Jensen, administrerende direktør i Dansk Gas Distribution, DGD.

Aftalerne er historiske, da det er første gang, at gasleverandører og gasdistributions­selskaber har benyttet sig af muligheden for at aftale sig frem til, at kunderne kun skal have én fælles regning. I øjeblikket får kunderne både en regning fra gasleverandøren og fra distributionsselskabet, med mindre selskaberne er fra samme koncern.

”De sidste 11 år er ingen af forsøgene på at nå til enighed om denne form for ”samfakturering” på gasmarkedet lykkedes. Derfor er det ekstremt positivt, at vi har lavet de første aftaler på naturgasområdet om fælles gasregninger, og vi håber, at aftalerne kan bidrage til at styrke konkurrencen på gasmarkedet,” siger Carsten Jensen.

Mange forbrugere kender princippet fra deres elregning, hvor de siden 1. april sidste år kun har modtaget én opkrævning for deres elforbrug, selv om leverandøren og distributøren er forskellige selskaber. Metoderne på henholdsvis el- og gasmarkedet er ikke identiske, men det overordnede princip - at kunden kun skal modtage én regning - er det samme. Og på gasområdet er det gasleverandøren, der udsender fakturaerne.

”Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde kunderne den service, at de kun får én regning,” siger Carsten Jensen.

Aftalerne, som parterne netop har skrevet under, er blevet til i et forbilledligt samarbejde mellem gasdistributionsselskaberne og SEAS-NVE. ”Men vi er ikke i mål endnu. Vi forventer, at der vil ske en række tilpasninger af denne første aftale i et tæt samspil med myndighederne og øvrige gasleverandører. Vi kan heller ikke udelukke, at vi vil støde på forskellige udfordringer, men dem må vi så klare henad vejen,” siger Carsten Jensen fra DGD.

Når en gasleverandør ”samfakturerer”, modtager gasforbrugeren ikke længere en faktura fra gasdistributionsselskabet vedrørende betaling af distribution, energisparebidrag og energi- og miljøafgifter til staten. Disse vil i stedet blive faktureret af gasleverandøren sammen med betalingen for selve naturgassen.

Ud over at forbrugeren fremover kun får én regning, er den nye faktureringsmodel også valgt, fordi den er med til at skabe øget konkurrence på gaspriserne, da bl.a. administration, abonnement mv. er blandt de parametre, handelsselskaberne konkurrerer på.