Grønt gennembrud i DGD: Biogasandelen op på 13 pct. i 2018

DGD har netop underskrevet en aftale med Kalundborg Bioenergi om at tilslutte det kommende biogas-opgraderingsanlæg i Kalundborg til distributionsnettet. Anlægget i Kalundborg er det første opgraderingsanlæg på Sjælland i Dansk Gas Distributions distributionsområde.

 Da Dansk Gas Distribution herudover for nylig har indgået aftaler om at knytte de kommende biogas-opgraderingsanlæg ved Ribe Biogas og Nature Energy Korskro til gasnettet, betyder det, at biogas-andelen i Dansk Gas Distributions gasnet midt på året i 2018 vil udgøre hele 13 pct. af den samlede, transporterede mængde. Det er en stigning på 160 pct. i forhold til i dag.

”Det er yderst positivt, at vi har så stærk en vækst i biogastilslutninger, og at vi på den måde kan bidrage til den grønne omstilling i Danmark. De mange nye biogasaftaler understreger endnu en gang, at gas er en dynamisk energikilde, der bliver stadig mere grøn,” siger administrerende direktør i Dansk Gas Distribution, Carsten Jensen.

Bigadan og Dong Energy skal opføre og eje det nye biogasanlæg, som bliver placeret tæt på DONG Energy's kraftværk i Kalundborg. Bigadan skal drive anlægget, mens Novo Nordisk og Novozymes skal levere biomasse fra deres fabrikker i Kalundborg og Novozymes' fabrik på Fuglebakken i København.

 Ribe Biogas er et privat ejet aktieselskab, der ejes af Ribe Biomasseformidlingsforening a.m.b.a. med 83% og NGF Nature Energy med 17%. Ribe Biogas blev idriftsat i 1990, men har nu besluttet at tilføre opgraderet bionaturgas til gasnettet.

Nature Energy Korskro, der er et selskab i Nature Energy koncernen, er et fælleseje mellem den landmandsejede leverandørforening Sydvestjysk Biogas a.m.b.a. og Nature Energy. Biogasanlæg- get er et nyt anlæg, som pt. er under etablering.