DGD sænker tarifferne med 11,5 pct. den 1. november 2017

Den 1. november 2017 sænker DGD distributionstariffen for brugen af vores net. Distributionstariffen og abonnementet på distributionen er de poster på kundernes gasregning, der dækker omkostninger til distribution, herunder drift og vedligeholdelse, afvikling af gælden i gasnettet samt energispare-aktiviteter.

DGD reducerer distributionstariffen med 11,5 pct. Reduktionen skyldes lavere udgifter til energibesparelser i husholdninger og virksomheder.

Kunder, der bor i et almindeligt parcelhus med et gennemsnitligt forbrug, vil opleve en besparelse på ca. 400 kr. om året. Kunder i ældre parcelhuse vil spare ca. 700 kr. om året.

For kunder, der selv løfter energispare-forpligtelsen (fjernvarmeværker), og som derfor ikke betaler energispare-bidrag, ændres tariffen ikke.

Tarifændringerne sker inden for rammerne af Naturgasforsyningsloven.

Nedenfor kan du se en række spørgsmål og svar vedrørende prisstigningen.

 

Hvad betyder prisændringen for mig som kunde i 2018?

Virkningen af prisnedsættelsen kommer an på dit forbrug. Du kan se forskellige eksempler her:

Kundetype

Årsforbrug

Tarifnedsættelse

Besparelse

m3/år

Kr./m3

Kr./år

Nyt hus

700

0,281

197

Alm. parcelhus

1.400

0,281

394

Stort, ældre hus

2.500

0,281

703

Industrikunde

1.000.000

0,097

96.938

 

Alle beløb er inklusive moms.

 

Hvordan fastsætter Dansk Gas Distribution A/S tarifferne?

I Naturgasforsyningsloven er der opsat præcise rammer for gasdistributionsselskabernes indtægter. Selskaberne er underlagt en indtægtsramme, der giver mulighed for at få dækket omkostninger til afdrag og forrentning af gælden i gasnettet samt rimelige drifts- og vedligeholdsomkostninger. Tarifferne fastsættes i overensstemmelse med de omkostninger, der kan godkendes i indtægtsrammen og gasafsætningen i et temperaturmæssigt normalår. Tarifferne justeres, når der sker ændringer i disse omkostninger, eller hvis der er oparbejdet en ubalance mellem indtægtsrammen og opkrævningen. En sådan ubalance, hvor vi enten har opkrævet for lidt eller for meget, opstår typisk som følge af enten kolde eller lune vintre. Vi anmelder alle tarifændringer til Energitilsynet.

 

Hvorfor ændres tarifferne?

En række faktorer spiller ind i forhold til at fastlægge niveauet for tarifferne, herunder inflation, renteniveau, afgørelser fra myndighederne m.v.

Årsagen til den aktuelle prisnedsættelse er, at vi har lavere omkostninger til opfyldelse af energispare-forpligtelsen. Nedsættelsen sikrer balance mellem indtægtsrammen og opkrævningen.

 

Hvem er omfattet af prisændringerne?

Alle kunder, som betaler energispare-bidrag i vores distributionsområde, er omfattet af prisændringerne. Derfor er fjernvarmeværker ikke omfattet af tarifreduktionen.

 

Hvis jeg skifter leverandør, går jeg så glip af tarifnedsættelsen?

Nej, tarifændringen gælder uafhængigt af leverandør, da nedsættelsen vedrører transporten af gas fra Dansk Gas Distribution A/S.

 

Hvornår har der senest været prisændringer?

Tarifferne blev senest hævet den 1. april 2016 med 8 pct. som følge af øgede omkostninger til opfyldelse af energispare-aktiviteter, og fordi afsætningen af gas gennem vores distributionsnet i slutningen af 2015 var lavere end forventet.