Pressemeddelelse: Nyt initiativ sætter fokus på gassens rolle i den grønne omstilling

PRESSEMEDDELELSE

Danmarks tre gasdistributionsselskaber, HMN Naturgas, Dansk Gas Distribution og NGF Nature Energy, lancerer i dag Grøn Gas Danmark, som er et interessefællesskab, der har til formål at oplyse om den afgørende rolle, gasnettet spiller i den grønne omstilling af vores energisystem. 

Den grønne omstilling er i fuld gang. Vindmøller og solceller udgør en stadig større andel af el-produk­tionen. Det er almindelig kendt. Det er derimod de færreste, der ved, at gasnettet allerede bidrager mar­kant til den grønne omstilling, og endnu færre er klar over, at gasnettet de kommende år har potentiale til at blive en hjørnesten i den grønne omstilling. Derfor er de tre distributionsselskaber nu gået sammen i interessefællesskabet Grøn Gas Danmark for at oplyse om den rolle, gassen spiller i den grønne omstilling.

De tre selskaber er tilsammen ansvarlige for gasnettet, der udgør en samfundsinvestering på 55 mia. kr., og som sikrer mere end 400.000 hustande og danske virksomheder en stabil og sikker forsyning af gas.

”Gasnettet kan blive en hjørnesten i den grønne omstil­ling, fordi gassens infrastruktur kan lagre og distribu­ere fremtidens CO2-neutrale grønne gas. Vi kan ikke be­stemme, hvornår solen skinner, eller hvornår vinden blæser – og vi kan heller ikke gemme den strøm, de producerer. Gas kan lagres, uanset om der er tale om traditionel naturgas, moderne biogas eller en af frem­tidens gasser, som forskerne arbejder målrettet på at udvikle. Gasnettet giver altså en grøn forsyningssikkerhed,” siger Carsten Jensen, direktør i Dansk Gas Distribution.

Stort potentiale i grøn gas

I løbet af de seneste tre år er produktionen af grøn gas steget lige så meget som i de foregående 30. Det skyldes, at vi i Danmark nu begynder at høste frugterne af mange års intensiv forskning og udvikling.

”Vi er i fuld gang med den grønne omstilling af gasnettet. Den første grønne gas flød ud i gasnettet i 2014, og næste år er 11 pct. af gassen i gasnettet grøn gas. Den positive udvikling betyder, at vi allerede i dag er det land i Europa, der er nået længst med den grønne omstilling af gasnettet,” siger Ole Hvelplund, direktør i NGF Nature Energy.

Et samspil mellem forskellige former for vedvarende energi

For de tre selskaber bag ”Grøn Gas Danmark” er det afgørende, at fremtidens energisystem indrettes således, at de forskellige energiformer supplerer hinanden på bedste vis. Det kræver, at vi formår at sammensætte puslespillet, så vi opnår størst udbytte af de forskellige energiformer.

”Det eneste fornuftige er at anlægge en holistisk tilgang til hele vores energisystem, således at tingene hænger og spiller sammen. Det er gassystemet som skabt til at være en del af – det har et sammenhæn­gende og stort set landsdækkende ledningsnet, det har en enorm lagerkapacitet, og den grønne gas er et fleksibelt og CO2-neutralt brændsel, som kan balancere et primært el-båret energisystem,” siger Susanne Juhl, direktør i HMN Naturgas I/S

Om Grøn Gas Danmark

Med Grøn Gas Danmark ønsker tre distributionsselskaber at oplyse om den grønne omstilling af gasnettet. Læs mere på www.grøngasdanmark.dk

Følg os på Twitter @GronGasDanmark

For yderligere informationer kontakt venligst senior kommunikationsrådgiver Frans Rønnov på 25 19 45 16 eller på fro@energinet.dk