Stor aftale: DGD skal sende gas til Statoils raffinaderi i Kalundborg

Statoil Refining Denmark (Statoil) og Dansk Gas Distribution (DGD) har netop skrevet under på en aftale, der slutter Statoils raffinaderi i Kalundborg til DGD’s gasnet. Aftalen gælder et potentielt årligt aftag på ca. 50 mcm (millioner kubikmeter).

Et aftag på 50 mcm svarer til gasforbruget i en større dansk provinsby, som f.eks. Horsens eller Sønderborg, hvis man medregner alle kommunens husholdninger, skoler, fjernvarme, industri mv. Det er altså en meget omfattende aftale, parterne har indgået. Den ventes at være i drift med udgangen af oktober 2017.

Naturgas konkurrencedygtig
”Statoil vil både benytte naturgassen i raffinaderiet til at producere damp og til anden opvarmning i processen, hvorved vi kan frigøre propan til salg i det lokale marked. Samlet set giver det en bedre økonomi, og derved styrker vi den samlede værdiskabning på raffinaderiet,” siger administrerende direktør Jofrid Klokkehaug, Statoil.

”Vi er glade for, at Statoil fandt, at vores løsning var attraktiv. Samtidig sender den store aftale et stærkt signal om, at gasnettet spiller en afgørende rolle i energiforsyningen til danske industrivirk­somheder,” siger administrerende direktør Christian Parbøl, DGD.

Introduktionstarif for storkunder 
Han oplyser, at Statoil valgte at gøre brug af DGD’s specielle 10-årige introduktionstarif på distributionsbetaling for nye storkunder på gasnettet.

Statoil Refining Denmark Raffinaderiet i Kalundborg er Danmarks største olieraffinaderi. Her raffineres råolie og kondensat til LPG, benzin, dieselolie, fyringsolie og fuelolie. Raffinaderiet har i dag en produktionskapacitet på op til 5,5 millioner tons olieprodukter om året.

Dansk Gas Distribution er et netselskab under Energinet.dk. DGD står for transporten af gas til ca. 122.000 hjem og virksomheder i Syd- og Sønderjylland samt Vest- og Sydsjælland.