Dansk Gas Distribution A/S er en realitet

Den 30. september 2016 blev Dansk Gas Distribution A/S etableret i forbindelse med at Energinet.dk overtog Dong Gas Distribution og dermed gasdistributionsnet og gasdistributionsaktiviteter i den sydlige del af Jylland og på Syd- og Vestsjælland.

Det er med stor glæde og stolthed, at vi nu kan slå dørene op til Dansk Gas Distribution A/S. Vi tager hul på en spændendende rejse som selvstændigt selskab i Energinet.dk koncernen, hvor vi over den kommende periode skal fastlægge vores egen strategi. Selvstændigheden giver os gode muligheder for at videreudvikle virksomheden til glæde for vores kunder”, siger administrerende direktør Christian Parbøl

Dansk Gas Distribution A/S vil fortsætte de nuværende aktiviteter som hidtil, og kunderne vil uændret få transporteret og modtage deres gas med høj forsyningssikkerhed og kundeservice. 

Om det nye selskab
Dansk Gas Distribution A/S vil fungere som et selvstændigt selskab i Energinet.dk-koncernen, der skal operere ud fra sin egen uafhængige strategi og med egen direktion og aktiv bestyrelse. Virksomhedens kerneydelse er transport af gas til ca. 122.000 hjem og virksomheder i Syd- og Sønderjylland samt Vest- og Sydsjælland. Medarbejderne fra DONG Gas Distribution overføres til det nye selskab og suppleres med en række ny ansættelser til udvalgte positioner. Driften af distributionsnettet vil fortsætte som hidtil og der er indgået aftale med DONG Energy A/S om, at de leverer en række ydelser i en overgangsperiode, herunder fakturering, kundeservice og overvågning af distributionsnettet. De grundlæggende værdier i Dansk Gas Distribution vil følge den nye ejers og være centreret omkring forsyningssikkerhed, pålidelighed og professionalisme.

Om den nye ejer
Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, som bl.a. ejer og driver det danske el- og gastransmissionsnet. Virksomhedens mission er at levere sikker energi til det danske samfund, og sikre en høj forsyningssikkerhed, så forbrugerne altid har strøm i stikkontakten og gas i hanen. Yderligere information omkring den nye ejer kan findes på www.energinet.dk.

 

Læs hvordan integrationen påvirker dig