Virksomheder


Er der gas, hvor virksomheden ligger?

Det er nemt at skifte, hvis virksomheden ligger i et område med gas. Men det er desværre ikke alle danske virksomheder, der kan blive sluttet til gasnettet. Selvom nettet er stort og dækker mange regioner i Danmark, er der stadig områder – særligt de tyndt befolkede – hvor gas ikke er en mulighed.

Går du med overvejelser om at skifte til gas i virksomheden, og skal gassen bruges til opvarmning, skal du som det første undersøge, om virksomheden ligger i et område, som i forvejen har gas eller er godkendt til gas af kommunen. Hvis ikke det er tilfældet, kan du nemlig ikke få gas til opvarmning.

Prisen for at blive tilsluttet gasnettet

Hvis din virksomhed skal sluttes til gasnettet, skal du betale et stikledningsgebyr. Gebyrets størrelse afhænger af virksomhedens forventede årlige gasforbrug – og for store virksomheder også af de omkostninger, der er forbundet med tilslutningsarbejdet.

Her kan du se priserne for at blive tilsluttet gasnettet, hvis du er virksomhedskunde på Fyn

Her kan du se priserne for at blive tilsluttet gasnettet, hvis du er virksomhedskunde i Syd- eller Sønderjylland eller på Vest- eller Sydsjælland 

 

 

Er du privatkunde?

Sikker med gas

Sikker med gas

Gas er en meget sikker energiform, og du kan selv nedsætte risikoen for gasulykker, hvis du kender din gasinstallation og ved, hvad du skal være opmærksom på.

Sådan er du sikker med gas
Fordele med gas

Fordele med gas

Gas er et fossilt brændstof ligesom olie og kul, men det er det fossile brændstof, der belaster miljøet mindst, når det bliver brændt af – gas udleder 25 % mindre CO2 end olie og 40 % mindre end kul.

Se flere fordele ved at skifte til gas