Virksomheder


Er der gas, hvor virksomheden ligger?

Det er nemt at skifte, hvis virksomheden ligger i et område med gas. Men det er desværre ikke alle danske virksomheder, der kan blive sluttet til gasnettet. Selvom nettet er stort og dækker mange regioner i Danmark, er der stadig områder – særligt de tyndt befolkede – hvor gas ikke er en mulighed.

Går du med overvejelser om at skifte til gas i virksomheden, og skal gassen bruges til opvarmning, skal du som det første undersøge, om virksomheden ligger i et område, som i forvejen har gas eller er godkendt til gas af kommunen. Hvis ikke det er tilfældet, kan du nemlig ikke få gas til opvarmning.

Prisen for at blive tilsluttet gasnettet

Hvis din virksomhed skal sluttes til gasnettet, skal du betale et stikledningsgebyr. Gebyrets størrelse afhænger af virksomhedens forventede årlige gasforbrug – og for store virksomheder også af de omkostninger, der er forbundet med tilslutningsarbejdet.

Se oversigten med godkendte gasområder

 

​Prisen for tilslutning til gasnettet afhænger af det forventede årlige gas forbrug

​Priser for at blive tilsluttet gasnettet
Hvis din virksomhed skal sluttes til gasnettet, skal du betale et stikledningsgebyr. Gebyrets størrelse afhænger af virksomhedens forventede årlige gasforbrug.

​Årsforbrug ​Pris uden moms
​0-300 m3* (kun gasapparater - ikke opvarmning) ​Efter tilbud
​301-6.000 m3 ​12.000 kr.
​6.001-19.999 m3 14.400 kr.
​​20.000 m3 og derover ​Efter tilbud

Ovenstående priser gælder i de områder, der er godkendt til gasforsyning, hvis stikledningen er højst 100 meter lang. Hvis området ikke er godkendt til gasforsyning, og hvis stikledningen er længere end 100 meter, vil prisen blive beregnet efter tilbud. Skal virksomheden bruge ekstra stik på den samme matrikel, gælder de samme priser som ovenfor. Eventuelle yderligere gasapparater bliver tilsluttet efter måleren. Bemærk også, at målerskabet vil blive monteret udvendigt på væggen.

*Din virksomhed kan blive tilsluttet gasnettet udelukkende for at forsyne gaskomfur, gaspejs, gastumbler, gasgrill eller lignende apparater med et lavt gasforbrug. Men du skal stadig betale den fulde tilslutningsomkostning, fordi den løbende tarif er for lav til at bidrage til etableringen af gasstikket.

Priser for ydelser udover stikledning

​Pris uden moms
​Opsætning af målerskab på fritstående stativ (G2,5-G4) ​1.924 kr
​Forgæves kørsel ved stiketablering ​​700 kr
​​Vinterforanstaltninger ved frost i jorden ​Efter regning

Pris for arbejde på eksisterende stikledning*

​Pris uden moms
​​Flytning, forlængelse, afkortning eller midlertidig afbrydelse ​​​5.014 kr
Flytning, forlængelse, afkortning eller midlertidig afbrydelse - Forbrug over 20.000 m3/år ​​​​Efter regning

* Beløbet dækker planlægning, administration, arbejdsløn, transport og indmåling til lovpligtigt kortsystem (GIS-database). Prisen er uden fjernelse af måler. Det betales eventuelt særskilt.

Pris for oplysninger om stiklednings placering

​​Pris uden moms
​Tegninger med mål eller koordinater ​​​Gratis
​Påvisning af enkelt plastledning/stik på stedet ​​​​852 kr
​​Påvisning af stålledning ​​​​Gratis
​​Større påvisningsopgaver ​​​​Efter regning​

Pris for fjernelse af stikledning ved overgang til anden varmeforsyning

​Pris med moms
​​Fjernelse af stikledning og målerskab* ​​​​5.614 kr

* Beløbet dækker planlægning, administration, arbejdsløn, transport og indmåling til lovpligtigt kortsystem (GIS-database).

Pris for flytning af målerskab og måler

​Pris uden moms
​​​Flytning af indvendig måler til udvendigt målerskab (G2,5-G6) ​2.476 kr.

Se prisblad for ledningsarbejde (pdf)

Ved alle øvrige ydelser bliver du faktureret efter de faktiske medgåede omkostninger, dvs. efter regning og forudgående tilbud/prisoverslag fra os.

Skal der lægges ekstra distributionsledning?
Hvis tilslutningen af virksomheden kræver, at der etableres mere distributionsledning, skal du også betale et investerings- og stikledningsbidrag til dækning af anlægsomkostningerne.

Se mere om investeringsbidrag (pdf)

Er du privatkunde?

Er du privatkunde?

Sikker med gas

Sikker med gas

Gas er en meget sikker energiform, og du kan selv nedsætte risikoen for gasulykker, hvis du kender din gasinstallation og ved, hvad du skal være opmærksom på.

Sådan er du sikker med gas
Fordele med gas

Fordele med gas

Gas er et fossilt brændstof ligesom olie og kul, men det er det fossile brændstof, der belaster miljøet mindst, når det bliver brændt af – gas udleder 25 % mindre CO2 end olie og 40 % mindre end kul.

Se flere fordele ved at skifte til gas