Private boliger


Er der gas, hvor du bor?

Det er nemt at skifte, hvis du bor i et område med gas. Men det er desværre ikke alle danske huse, der kan blive sluttet til gasnettet. Selvom nettet er stort og dækker mange regioner i Danmark, er der stadig områder, hvor gas ikke er en mulighed – det gælder f.eks. for meget tyndt befolkede områder og for områder, der er godkendt til fjernvarme.

Priser for at blive tilsluttet gasnettet

Hvis din bolig skal sluttes til gasnettet, skal du betale et stikledningsgebyr. Gebyret afhænger af dit forventede årlige gasforbrug og af længden på stikledningen.

Se oversigten med godkendte gasområder

Har du spørgsmål til skift til gas i øvrigt, kan du ringe til Kunde- og driftssupport på 70 21 30 42 (Jylland) og 70 21 30 43 (Sjælland).

Som udgangspunkt koster det 15.000 kr. for privat kunder at blive sluttet til gasnettet, men prisen kan variere

​Priser for at blive tilsluttet gasnettet

Hvis din bolig skal sluttes til gasnettet, skal du betale et stikledningsgebyr. Gebyrets størrelse afhænger af dit forventede årlige gasforbrug og længden af stikledningen.

​Årsforbrug ​Pris med moms
​0-300 m3* (kun gasapparater - ikke opvarmning) ​Efter tilbud
​301-6.000 m3 ​15.000 kr.
​6.001-19.999 m3 18.000 kr.
​​20.000 m3 og derover ​Efter tilbud

Ovenstående priser gælder i de områder, der er godkendt til gasforsyning, hvis stikledningen er højst 100 meter lang. Hvis området ikke er godkendt til gasforsyning, og hvis stikledningen er længere end 100 meter, vil din pris blive beregnet efter tilbud. Bemærk også, at dit målerskab vil blive monteret udvendigt på væggen.

*Din bolig kan blive tilsluttet gasnettet udelukkende for at forsyne gaskomfur, gaspejs, gastumbler, gasgrill eller lignende apparater med et lavt gasforbrug. Men du skal stadig betale den fulde tilslutningsomkostning, fordi den løbende tarif er for lav til at bidrage til etableringen af gasstikket.

Priser for ydelser udover stikledning

​Pris med moms
​Opsætning af målerskab på fritstående stativ (G2,5-G4) ​​2.405 kr
​Forgæves kørsel ved stiketablering ​​875 kr
​​Vinterforanstaltninger ved frost i jorden ​Efter regning

Pris for arbejde på eksisterende stikledning*

​Pris med moms
​​Flytning, forlængelse, afkortning eller midlertidig afbrydelse ​​​6.267 kr

Pris for oplysninger om stiklednings placering

​​Pris uden moms ​Pris med moms
​Tegninger med mål eller koordinater ​​​​ ​​​Gratis
​Påvisning af enkelt plastledning/stik på stedet ​​ ​​​​1.065 kr
​​Påvisning af stålledning ​​ ​​​​Gratis
​​Påvisning af efterfølgende stik/distributionsledninger ​​​852 kr./769 kr. ​ ​​​​

Pris for afbrydelse af stikledning ved overgang til anden varmeforsyning

​Pris med moms
​​Afbrydelse af stikledning og målerskab* ​​​​7.017 kr

* Beløbet dækker planlægning, administration, arbejdsløn, transport og indmåling til lovpligtigt kortsystem (GIS-database).

Pris for flytning af målerskab og måler

​Pris med moms
​​​Flytning af indvendig måler til udvendigt målerskab (G2,5-G6) ​3.095 kr.

Se prisblad for ledningsarbejde (pdf)

Ved alle øvrige ydelser bliver du faktureret efter de faktiske medgåede omkostninger, dvs. efter regning og forudgående tilbud/prisoverslag fra os.

Skal du flytte til en nyudstykket grund?
Hvis der skal lægges distributionsledning (gasledning) til forsyning af områdets nybyggeri, skal du være med til at betale et særligt investeringsbidrag, der dækker anlægsomkostningerne.

Se mere om investeringsbidrag (pdf)

Er du erhvervskunde?

Tilslutning og etablering for virksomheder

Sikker med gas

Sikker med gas

Gas er en meget sikker energiform, og du kan selv nedsætte risikoen for gasulykker, hvis du kender din gasinstallation og ved, hvad du skal være opmærksom på.

Sådan er du sikker med gas
Fordele med gas

Fordele med gas

Gas er et fossilt brændstof ligesom olie og kul, men det er det fossile brændstof, der belaster miljøet mindst, når det bliver brændt af – gas udleder 25 % mindre CO2 end olie og 40 % mindre end kul.

Se flere fordele ved at skifte til gas