Vilkår og betingelser


​Du kan frit vælge din gasleverandør, men ikke dit netselskab

Uanset hvilken gasleverandør du vælger, vil du som gaskunde i Dansk Gas Distributions områder (Syd- og Sønderjylland, Fyn samt Syd- og Vestsjælland) altid have Dansk Gas Distribution som netselskab. Det er nemlig vores gasnet, der skal bruges, når din gas skal transporteres til sit bestemmelsessted.

Leveringsbetingelser for privatkunder
Leveringsbetingelserne regulerer aftaleforholdet mellem gaskunden og netselskabet. De omfatter tilslutning til og distribution af gas gennem Dansk Gas Distribution A/S’ distributionsnet.

Privatkunder er omfattet af Dansk Gas Distributions leveringsbetingelser for ikke-timeaflæste målersteder. Et ikke-timeaflæst målersted aftager under 300.000 Nm3 om året. Forbruget i en helt almindelig villa ligger typisk på 1200-1700 Nm3 årligt.

Leveringsbetingelserne er lidt forskellige – alt efter om man bor på Fyn, eller om man bor i de øvrige distributionsområder, som Dansk Gas Distribution er ansvarlige for, nemlig Syd- og Sønderjylland samt Syd- og Vestsjælland.

Se leveringsbetingelserne for ikke-timeaflæste målersteder på Fyn

Se leveringsbetingelserne for ikke-timeaflæste målersteder i Syd- og Sønderjylland samt på Syd- og Vestsjælland

Leveringsbetingelser for erhvervskunder
Leveringsbetingelserne regulerer aftaleforholdet mellem gaskunden og netselskabet. De omfatter tilslutning til og distribution af gas gennem Dansk Gas Distribution A/S’ distributionsnet.

For erhvervsdrivende gælder to sæt leveringsbetingelser. Det er det årlige forbrug der afgør, hvilke betingelser der gælder:

  • Et ikke-timeaflæst målersted aftager under 300.000 Nm3 om året.
  • Et timeaflæst målersted er som udgangspunkt et forbrugssted, der aftager mindst 300.000 Nm3 om året.

Dertil kan lægges, at de overordnede leveringsbetingelserne også for erhvervsdrivende er lidt forskellige – alt efter om man bor på Fyn, eller om man bor i de øvrige distributionsområder, som Dansk Gas Distribution er ansvarlige for, nemlig Syd- og Sønderjylland samt Syd- og Vestsjælland.

Her er først leveringsbetingelserne for timeaflæste målersteder:

Se leveringsbetingelserne for timeaflæste målersteder på Fyn

Se leveringsbetingelserne for timeaflæste målersteder i Syd- og Sønderjylland samt på Syd- og Vestsjælland

Og her er leveringsbetingelserne for ikke-timeaflæste målersteder:

Se leveringsbetingelserne for ikke-timeaflæste målersteder på Fyn

Se leveringsbetingelserne for ikke-timeaflæste målersteder i Syd- og Sønderjylland samt på Syd- og Vestsjælland

Ændring af betalingsfrist
Betalingsfristen for timeaflæste og månedsaflæste målersteder er løbende måned. Gaskunder med et forventet årsforbrug over 3.500.000 m3 naturgas kan aftale en fast kredittid på 21 dage ved at skrive til kundeservice@danskgasdistribution.dk

Regler for skelfællesskab
Ejer du flere matrikelnumre, og er de placeret så tæt på hinanden, at de opfylder vores regler for skelfællesskab, kan du vælge, at samtlige målersteder på dine matrikelnumre skal udgøre ét forbrugssted. Du kan læse om selve processen for indgåelse af en skelfællesskabsaftale i leveringsbetingelserne, mens de nærmere detaljer fremgår af nedenstående pdf.

Se kriterier for skelfællesskab (pdf)