Tariffer og afgifter


Din nettarif dækker udgifter og afgifter

Sådan beregnes tariffen for distribution af gas
Den tarif du betaler for transport af gas gennem Dansk Gas Distributions ledningsnet er baseret på det såkaldte ”frimærkeprincip”. Det betyder, at nettariffen er den samme i de dele af landet, hvor Dansk Gas Distribution ejer nettet.

Tarifferne består af en række trin. Jo mere gas du modtager gennem nettet årligt, des lavere tarif pr. m3 gas. Som privatkunde vil du normalt befinde dig på første trin og derfor have ret til at betale den samme tarif pr. m3.

Du kan også bestille ekstra ydelser hos os som f.eks. måleteknik og etablering af ledningsnet. De betales særskilt.

Energitilsynet fastsætter rammen for nettarifferne
Energitilsynet fastsætter hvert år en indtægtsramme for, hvor meget Dansk Gas Distribution må opkræve for transport af gas. Er vinteren kold og lang – og forbruget derfor højt – sænker vi tarifferne efterfølgende for ikke at overskride det indtægtsloft, der er fastsat. Omvendt hæver vi tarifferne, hvis vinteren har været lun og forbruget lavt.

Som privatkunde betaler du en fast tarif, fordi dit forbrug ikke overstiger 6.000 m3

Nettariffer gældende fra den 1. april 2016

Din nettarif består af henholdsvis et fast abonnement og en pris pr. m3. Prisen pr. m3 afhænger af størrelsen på dit forbrug. Du kan se priserne i tabellen nedenfor.

​Fast betaling Uden moms​ Med moms
​​​​Abonnement for års- og månedsaflæste kunder ​300,00 kr./år 375,00 kr./år
​​​​​Abonnement for timeaflæste kunder ​2.500 kr./år 3.125 kr./år
Priser pr. m3  ​  ​
​1. 0-6.000 m3 (privatkunder og mindre erhverv) ​1,957 kr./m3 2,446 kr./m3
​​​​​2. 6.001-20.000 m3 ​​1,957 kr./m3 2,446 kr./m3
​​​​​3. ​20.001-75.000 m3 ​​​1,823 kr./m3 2,279 kr./m
​4. 75.001-150.000 m3 1,180 kr./m3 1,475 kr./m3
​5. 150.001-300.000 m3 ​​0,661kr./m3 0,826 kr./m
6. ​300.001-10.000.000 m3 ​​​0,497kr./m3 ​0,621 kr./m3
​​​​​​7. 10.000.001-35.000.000 m3 0,348 kr./m3 ​0,435 kr./m3
​Over 35.000.000 m3 0,327 kr./m3 0,409 kr.m3

Tarifferne er trinopdelt. Privatkunder vil normalt befinde sig på trin 1, mens tarifferne for erhvervskunder varierer i takt med deres forbrug.

Se prisblad med nettariffer

Se, hvordan tarifferne har udviklet sig

Afgifter til staten

Ud over nettarifferne opkræver vi afgifter på vegne af SKAT:

  • CO2-afgift: 0,389 kr./m3
  • Naturgasafgift: 2,188 kr./m3, dog 3,018 kr./m3 til motorkøretøjer.
  • NOx-afgift: 0,008 kr./m3 dog 0,028 kr./m3 for gas anvendt til motorer og gasturbiner.
  • Metan-afgift: 0,067 kr./m3 for gas anvendt til motorer.

 Afgifterne er ekskl. moms.

Og på vegne af statens transmissionsselskab, Energinet.dk, opkræver vi betaling for nødforsyning:

  • Beskyttede kunder: 0,0153 kr./m3.
  • Ikke-beskyttede kunder: 0,0078 kr./m3.

Betalingen er ekskl. moms.

Forstå din gasregning

Forstå din gasregning

​Se, hvordan du skal læse din gasregning, hvor ofte du skal betale – og hvorfor du får to regninger, hvis det er tilfældet.

Forstå din gasregning
Gebyrer og serviceydelser

Gebyrer og serviceydelser

Det er ikke alt, der er indeholdt i din nettarif. En række ydelser og gebyrer skal betales særskilt. ​

Se alle gebyrer og serviceydelser