Tariffer og afgifter


Din nettarif dækker udgifter og afgifter

Sådan beregnes tariffen for distribution af gas
Den tarif du betaler for transport af gas gennem Dansk Gas Distributions ledningsnet er baseret på det såkaldte ”frimærkeprincip”. Det betyder, at nettariffen er den samme i de dele af landet, hvor Dansk Gas Distribution ejer nettet.

Tarifferne består af en række trin. Jo mere gas du modtager gennem nettet årligt, des lavere tarif pr. m3 gas. Som privatkunde vil du normalt befinde dig på første trin og derfor have ret til at betale den samme tarif pr. m3.

Du kan også bestille ekstra ydelser hos os som f.eks. måleteknik og etablering af ledningsnet. De betales særskilt.

Energitilsynet fastsætter rammen for nettarifferne
Energitilsynet fastsætter hvert år en indtægtsramme for, hvor meget Dansk Gas Distribution må opkræve for transport af gas. Er vinteren kold og lang – og forbruget derfor højt – sænker vi tarifferne efterfølgende for ikke at overskride det indtægtsloft, der er fastsat. Omvendt hæver vi tarifferne, hvis vinteren har været lun og forbruget lavt.

Som privatkunde betaler du en fast tarif, fordi dit forbrug ikke overstiger 6.000 m3

Nettariffer gældende fra den 1. november 2017

Din nettarif består af henholdsvis et fast abonnement og en pris pr. m3. Prisen pr. m3 afhænger af størrelsen på dit forbrug. Du kan se priserne i tabellen nedenfor.

​Fast betaling Uden moms​ Med moms
​​​​Abonnement for års- og månedsaflæste kunder ​300,00 kr./år 375,00 kr./år
​​​​​Abonnement for timeaflæste kunder ​2.500 kr./år 3.125 kr./år
Priser pr. m3  ​  ​
​1. 0-6.000 m3 (privatkunder og mindre erhverv) ​1,732 kr./m3 2,165 kr./m3
​​​​​2. 6.001-20.000 m3 ​​1,732 kr./m3 2,165 kr./m3
​​​​​3. ​20.001-75.000 m3 ​​​1,613 kr./m3 2,016 kr./m3
​4. 75.001-150.000 m3 1,044 kr./m3 1,305 kr./m3
​5. 150.001-300.000 m3 ​​0,585 kr./m3 0,731 kr./m3
6. ​300.001-10.000.000 m3 ​​​0,440 kr./m3 ​0,550 kr./m3
​​​​​​7. 10.000.001-35.000.000 m3 0,308 kr./m3 ​0,385 kr./m3
​Over 35.000.000 m3 0,289 kr./m3 0,361 kr./m3

Tarifferne er trinopdelt. Privatkunder vil normalt befinde sig på trin 1, mens tarifferne for erhvervskunder varierer i takt med deres forbrug.

Se prisblad med nettariffer pr. 1. januar 2018

Se, hvordan tarifferne har udviklet sig

Afgifter til staten pr. 1. januar 2018

Ud over distributionstarifferne opkræver vi afgifter på vegne af SKAT:

  • CO2-afgift: 0,391 kr./m3
  • Naturgasafgift: 2,199 kr./m3, dog 3,033 kr./m3 til motorkøretøjer.
  • NOx-afgift: 0,008 kr./m3 dog 0,029 kr./m3 for gas anvendt til motorer og gasturbiner.
  • Metan-afgift: 0,067 kr./m3 for gas anvendt til motorer.

 Afgifterne er ekskl. moms.

Og på vegne af statens transmissionsselskab, Energinet, opkræver vi betaling for nødforsyning:

  • Beskyttede kunder: 0,0063 kr./m3.
  • Ikke-beskyttede kunder: 0,0038 kr./m3.

Betalingen er ekskl. moms.

Forstå din gasregning

Forstå din gasregning

​Se, hvordan du skal læse din gasregning, hvor ofte du skal betale – og hvorfor du får to regninger, hvis det er tilfældet.

Forstå din gasregning
Gebyrer og serviceydelser

Gebyrer og serviceydelser

Det er ikke alt, der er indeholdt i din nettarif. En række ydelser og gebyrer skal betales særskilt. ​

Se alle gebyrer og serviceydelser