Tariffer og afgifter


Din nettarif dækker udgifter og afgifter

Tarifferne består af en række trin. Jo mere gas, du årligt modtager via nettet, jo lavere tarif pr. m3 gas. Som privatkunde vil du normalt befinde dig på første trin og derfor have ret til at betale den samme tarif pr. m3.

Du kan også bestille ekstra ydelser hos os som f.eks. måleteknik og etablering af ledningsnet. De betales særskilt.

Her er de distributionstariffer, der gælder, hvis du er kunde på Fyn

Her er de distributionstariffer, der gælder, hvis du er kunde i Syd- og Sønderjylland eller på Syd- og Vestsjælland

Se, hvordan tarifferne har udviklet sig

Afgifter til staten pr. 1. januar 2018

Ud over distributionstarifferne opkræver vi afgifter på vegne af SKAT:

  • CO2-afgift: 0,391 kr./m3
  • Naturgasafgift: 2,199 kr./m3, dog 3,033 kr./m3 til motorkøretøjer.
  • NOx-afgift: 0,008 kr./m3 dog 0,029 kr./m3 for gas anvendt til motorer og gasturbiner.
  • Metan-afgift: 0,067 kr./m3 for gas anvendt til motorer.

 Afgifterne er ekskl. moms.

Og på vegne af statens transmissionsselskab, Energinet, opkræver vi betaling for nødforsyning:

  • Beskyttede kunder: 0,0428 kr./m3.
  • Ikke-beskyttede kunder: 0,0259 kr./m3.

Betalingen er ekskl. moms.

Forstå din gasregning

Forstå din gasregning

​Se, hvordan du skal læse din gasregning, hvor ofte du skal betale – og hvorfor du får to regninger, hvis det er tilfældet.

Forstå din gasregning
Gebyrer og serviceydelser

Gebyrer og serviceydelser

Det er ikke alt, der er indeholdt i din nettarif. En række ydelser og gebyrer skal betales særskilt. ​

Se alle gebyrer og serviceydelser