Gebyrer og serviceydelser


Har du fået en opkrævning, du ikke havde forventet?

Selvom distributionstariffen dækker flere forskellige ting, er der også en række ydelser og gebyrer, der ikke er omfattet af tariffen, men skal betales særskilt. Dem kan du se herunder.

​Renter ​Pris
​Renteberegning ved for sen betaling af faktura Nationalbankens udlånsrente + 8 %

​Standardgebyrer - omfattet af momsloven

​  ​Pris uden moms ​Pris med moms
​Genåbning - kun inden for normal arbejdstid ​375,00 kr. ​468,75 kr.
Fogedforretning (udkørende) ​330,00 kr. ​412,50 kr.
Rykkeraflæsningskort ​65,00 kr. ​ 81,25 kr.
Kontrolaflæsning ​270,00 kr. ​337,50 kr.
Flytteopgørelse - selvaflæst ​65,00 kr. ​81,25 kr.
Flytteopgørelse - kontrolaflæst ​270,00 kr. ​337,50 kr.
Nedtagning af måler <G6 ​600,00 kr. ​750,00 kr.
Genopsætning af måler <G6 ​600,00 kr. ​750,00 kr.
Målerinstallationer >G6 ​Afregnes efter tilbud ​Afregnes efter tilbud
​Udskrift af regningskopi ​35,00 kr. ​43,75 kr.
Gebyr for papirregning​ 20,00 kr.​ 25,00 kr.​
Afbrydelse af naturgasforsyning 5.613,60 kr. 7.017,00 kr.

Standardgebyrer - ikke omfattet af momsloven

​Gebyr ​Pris
​Rykkerskrivelse ​100,00 kr.
​Inkassomeddelelse ​100,00 kr.
​Betalingsaftale* ​100,00 kr. + renter
​Lukkebesøg ​375,00 kr.

*100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede). Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %.

Alle gebyrer opkræves pr. måned. De vejledende standardgebyrer er fastsat af Energitilsynet, se www.energitilsynet.dk

Ved alle øvrige ydelser bliver du faktureret efter de faktiske medgåede omkostninger, dvs. efter regning og forudgående tilbud/prisoverslag fra os.

Årligt abonnement for vedligehold af målerinstallation ved nulforbrug
Hvis du ikke har haft et forbrug af gas i løbet af det seneste afregningsår på en eller flere installationer, skal du betale et årligt abonnement pr. installation for at beholde måleren. Hvis du efter tre år stadig ikke bruger installationen, vil Dansk Gas Distribution nedtage måleren på din regning.

​Årligt abonnement for bælggasmåler ​​375,00 kr.

Årligt abonnement for udgangssignaler fra bælggasmåler
Alle aftaler gælder for mindst to år. Ved fejl på signaler dækker Dansk Gas Distribution udgiften til reparation, hvis det er inden for to års drift.

​G2,5-G6​* 200,00 kr. uden moms/250,00 kr. med moms
​G10-G25 500,00 kr. uden moms

Udskiftning og kontrol af gasmåler
Laboratoriekalibrering og fragtomkostninger er ikke inkluderet. Er gasmåleren i overensstemmelse med den fastlagte tolerancegrænse og øvrige krav fra myndighederne, er det den part, der har bedt om undersøgelsen, der betaler for den. Undersøgelsen faktureres efter gældende priser for statskontrolleret kalibrering.

Bælggasmåler G2,5 - G6​ ​844,00 kr. uden moms/1.055,00 kr. med moms
​Bælggasmåler G10 - G25 1.265,00 kr. uden  moms
​Rotationsmåler ≤ G100 ​1.390,00 kr. uden moms
​Rotationsmåler > G100 ​2.780,00 uden moms
​Turbinemåler ≤ G250 ​1.390,00 uden moms
​Turbinemåler > G250 ​2.780,00 uden moms

Årligt abonnement for udgangssignaler fra konverteringsudstyr
Alle aftaler gælder for mindst to år. Ved fejl på signaler dækker Dansk Gas Distribution udgiften til reparation, hvis det er inden for to års drift.

Digitale signaler/pulser​ ​976,00 kr. uden moms
Analoge signaler/digitale signaler/pulser ​1.540,00 kr. uden moms

Årligt abonnement pr. installation for målerudstyr
Priserne dækker det årlige abonnement for drift/validering af forbrugsdata på målerstedet.

​Ikke-timeaflæste installationer - med moms ​Timeaflæste installationer - uden moms
​Pr. installation ​375,00 kr. ​2.500,00 kr.

Fremsendelse af fjernaflæst forbrugsdata via e-mail

​Startomkostninger ​426,25 kr. med moms
​Pr. efterfølgende målersted ​106,25 kr. med moms

Årligt abonnement for fjernaflæst forbrugsdata pr. målersted
Husk! Du kan også hente dine forbrugsdata via vores hjemmeside uden beregning.

​Tidsserie, fremsendt dagligt ​5.000,00 kr. uden moms
​Tidsserie, fremsendt ugentligt ​3.000,00 kr. uden moms
​Tidsserie, fremsendt månedligt ​1.750,00 kr. uden moms
​Tillægspris pr. ekstra tidsserie 625,00 kr. uden moms

 

Fremsendelse af timeforbrugsdata pr. målersted

​Startomkostninger 341,00 kr. uden moms
​Pr. efterfølgende målersted 85,00 kr. uden moms

 

Årligt abonnement for timeforbrugsdata pr. målersted

Husk! Du kan også hente dine forbrugsdata via vores hjemmeside uden beregning.

​Tidsserie, fremsendt dagligt ​4.000,00 kr. uden moms
​Tidsserie, fremsendt ugentligt ​2.400,00 kr. uden moms
​Tidsserie, fremsendt månedligt ​1.400,00 kr. uden moms
​Tillægspris pr. ekstra tidsserie 500,00 kr. uden moms

Årligt abonnement for timeforbrugsdata pr. målersted
Husk! Du kan også hente dine forbrugsdata via vores hjemmeside uden beregning.

Overgang til månedsafregning
Hvis virksomhedens forbrug er lavere end 75.000 m3 om året, kan du kræve, at årsaflæste målersteder på ét forbrugssted overgår til at være månedsaflæste.

Årligt gebyr pr. målersted

​800,00 kr. uden moms

Overgang til fjernaflæsning
Forbrugere kan vælge at få deres udstyr udskiftet og blive fjernaflæst på et eller flere forbrugssteder. Priserne er pr. installation og dertil kommer årligt abonnement for måleudstyr, samt gebyr for månedsafregning til de kunder, der har et forbrug under 75.000 m3 årligt.

​Årligt gebyr ved 5 årig aftale ​Engangsydelse
​Bælggas målere pr. stk. ​1.235 kr./år ​4.768 kr.
​TZ installationer pr. stk. ​2.662 kr./år ​11.910 kr.
​PTZ installationer pr. stk. ​3.330 kr./år ​15.246 kr.

Priserne er eksklusiv moms og dækker fjernaflæsningsudstyret inklusiv opsætning.

Kunden skal give en tilbagemelding, hvis de ønsker at blive fjernaflæst, og hvordan de ønsker at betale.

Henvendelse til: gasdata@danskgasdistribution.dk

Alle øvrige ydelser som tilbydes distributionskunderne, jf. distributionsbetingelserne, afregnes efter faktiske medgåede omkostninger, dvs. efter regning og forudgående konkret tilbud/prisoverslag.

Overgang til timeaflæsning
Forbrugere kan vælge at få deres udstyr udskiftet og blive timeaflæst på et eller flere forbrugssteder. Priserne er pr. installation og dertil kommer årligt abonnement for måleudstyr samt gebyr for at være månedsafregnet til de kunder, der har et forbrug under 75.000 m3 årligt.

​Årligt gebyr ved 5 årig aftale ​Engangsydelse
​Bælggas målere pr. stk. ​1.235 kr./år ​4.768 kr.
​TZ installationer pr. stk. ​2.662 kr./år ​11.910 kr.
​PTZ installationer pr. stk. ​3.330 kr./år ​15.246 kr.

Priserne er ekskl. moms og dækker fjernaflæsningsudstyr inkl. opsætning. Kunden skal give en tilbagemelding, hvis de ønsker at blive timeaflæst og hvilken betalingsform, der ønskes.

Henvendelse til: gasdata@danskgasdistribution.dk

Alle øvrige ydelser, som tilbydes distributionskunderne, jf. distributionsbetingelserne, afregnes efter faktiske medgåede omkostninger, dvs. efter regning og forudgående konkret tilbud/prisoverslag.

Hvad består gasprisen af?

Hvad består gasprisen af?

Din gaspris består af flere forskellige dele. Udover forbrug og transport skal du også betale en række afgifter til staten.

​Se, hvordan gasprisen er sammensat