Sikkerhedssyn af gasfyr


Årlige stikprøver – for din sikkerheds skyld

Dansk Gas Distribution laver stikprøvevis en række sikkerhedssyn. Hvert år gennemfører vi godt 1.000 sikkerhedssyn – tilfældigt udvalgt efter en godkendt stikprøvemodel – på forskellige typer af gasinstallationer. Vores sikkerhedssyn er helt uafhængige af både det lovpligtige og fabrikantens eventuelle serviceeftersyn.

Ved sikkerhedssynet tjekker vi blandt andet, om gasrørene er tætte, og vi afprøver anlæggets sikkerhedsfunktioner. Vi laver også et eftersyn af hele installationen, herunder aftræksforholdene.

Sikkerhedseftersynet er gratis – men en eventuel udbedring koster
Selve sikkerhedssynet er gratis og varer mellem 1 og 1½ time. Men, hvis der findes fejl, skal der tilkaldes en VVS-installatør, som skal udbedre fejlene på din regning.

Hvis vores mange stikprøver viser, at der kan være en gennemgående fejl i en bestemt type installation, undersøger vi det yderligere og laver en handlingsplan i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen.

Har dit gasfyr åben forbrænding, er det lovpligtigt at få lavet et serviceeftersyn hvert 2. år

Du har også et ansvar for sikkerheden Som gaskunde har du selv ansvaret for, at både gasfyr og aftræksforhold er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Det indebærer, at du sørger for følgende:

  • Gaskedlen bliver vedligeholdt og betjenes korrekt.
  • Aftræk og skorsten bliver vedligeholdt.
  • Der er fri passage gennem aftræksrør/skorsten.
  • Der er fri passage gennem eventuelle friskluftsåbninger.
  • Gasmåler og hovedhane er nemme at komme til.
  • Installation og reparationer bliver udført af autoriseret VVS-installatør.
  • De lovpligtige servicekrav bliver overholdt – for kedler med åben forbrænding er det lovpligtigt med service hvert 2. år.
  • For kedler med lukket forbrænding anbefales service hvert 2.-3. år.
  • Din stikledning bliver ikke beskadiget, hvis du graver i haven.

Se mere om de forskellige kedeltyper
Se mere om serviceeftersyn af naturgasfyr

Gas er en sikker energiform

Gasulykker er heldigvis virkelig sjældne. Når der opstår ulykker med gas, er det oftest pga. fejlbetjening eller fejl på anlæggets aftræk.
Ved at være opmærksom på din gasinstallations funktion og tilstand, kan du selv gøre meget for at nedsætte risikoen for en gasulykke.

Se de 8 gode huskeregler, der øger sikkerheden

Se, hvad du skal gøre, hvis du kan lugte gas