Gaslugt


7 ting du skal gøre, hvis du opdager gaslugt

Åben ild og gnister kan antænde gas. Følg disse 7 gode råd, hvis du kan lugte gas:

 1. Luk for gassen ved hovedhanen.
 2. Undlad at tænde/slukke for lys og elektriske apparater.
 3. Brug ikke fastnettelefonen eller ringeklokken.
 4. Undgå brug af åben ild.
 5. Åbn vinduer og døre ud til det fri.
 6. Informér andre i ejendommen eller naboerne, hvis du befinder dig i et hus.
 7. Ring til vores døgnvagt på 75 36 39 40.

 

Lugter du gas ude eller inde?

Kontakt straks vores døgnvagt på telefon

75 36 39 40

 

Derfor lugter gas

Fra naturens side er den danske gas meget ren og næsten lugtfri. Derfor tilsætter man af sikkerhedsmæssige årsager et lugtstof,
med en meget kraftig og markant lugt, så gasudslip fra selv meget små utætheder hurtigt opdages. Du kender måske lugten fra flaskegas. To gange om året tjekker vi, at lugtstoffet virker – på udvalgte steder i gasnettet.

 

Gas er lettere end luft og stiger derfor til vejrs. Af samme grund skal du åbne vinduer og døre ud til det fri, hvis du har mistanke om et gasudslip.

Gas er en sikker energiform
Gasulykker er heldigvis virkelig sjældne. Når der opstår ulykker med gas, skyldes det oftest, at aftrækket er utæt eller fungerer dårligt – og det kan forårsage udtrængning af forbrændingsprodukter i boligen. Ved at være opmærksom på din gasinstallations funktion og tilstand, kan du selv gøre meget for at nedsætte risikoen for en gasulykke.

3 tegn på dårligt aftræk:

 1. Dug på ruderne
 2. Fugtigt indeklima
 3. Dårlig lugt fra forbrændingen

 

Har du et anlæg med åben forbrænding, skal der være et friskluftindtag i fyrrummet – som fungerer

 

​Vær opmærksom på symptomer på kulilteforgiftning
Et aftræk eller en skorsten, der fungerer dårligt, kan medføre, at der trænger kulilte (CO) ud i boligen. Kulilte er en giftig luftart, der dannes ved dårlig forbrænding. Den er lugtfri og usynlig, men meget farlig at indånde – selv i små mængder. Hvis du opdager dårligt aftræk, skal du være opmærksom på følgende symptomer, da de kan være tegn på kulilteforgiftning:

 1. Hovedpine
 2. Kvalme
 3. Svimmelhed
 4. Bevidstløshed

 

Luft ud, søg frisk luft og ring omgående til kontrolcentret på telefon 75 36 39 40, hvis du har mistanke om kulilteforgiftning

 

​Aftrækssikring øger sikkerheden I 1997 besluttede myndighederne at skærpe opmærksomheden på dårligt vedligeholdte aftræk fra gasfyr. I dag er det et krav, at alle gasinstallationer med åben forbrænding i enfamilieshuse skal have monteret en aftrækssikring. Den slukker automatisk for gasfyret, hvis aftrækket bliver tilstoppet.

Se de 8 gode huskeregler, der øger sikkerheden
Se mere om sikkerhedseftersyn af gasfyr