Sikker brug af gas


Kend dit gasfyr

Viden og kendskab er den bedste vej til tryghed. Det gælder også for gas. Erfaringen viser, at gas er en meget sikker energiform, men der er altid en risiko – det er der med alle energiformer.

Gasulykker er heldigvis virkelig sjældne. Det skyldes blandt andet, at gassen bliver tilsat et kraftigt lugtstof, der afslører selv meget små utætheder – så du kan nå at reagere. Når der opstår ulykker med gas, er det oftest pga. fejlbetjening eller fejl på anlæggets aftræk. Ved at være opmærksom på din gasinstallations funktion og tilstand, kan du selv gøre meget for at nedsætte risikoen for en gasulykke.

Grundlæggende er der to kedeltyper:

Kedel med åben forbrænding, som tager luft til forbrændingen fra opstillingsrummet.

Alle gaskedler med åben forbrænding skal have en aftrækssikring, som afbryder for gaskedlen, hvis aftrækket bliver tilstoppet. Er der ikke en aftrækssikring, skal den eftermonteres. Bemærk, at service hvert 2. år er lovpligtigt.

Der er altid lodret røgaftræk.

Kedel med lukket forbrænding som tager luften til forbrænding udefra i et lukket system (balanceret aftræk).

Anbefalede serviceintervaller er normalt hvert 2. eller 3. år. Det afhænger af leverandøren.

Aftrækket kan være lodret eller vandret.

​Lugter du gas ude eller inde? Kontakt straks vores døgnvagt på telefon 75 36 39 40

​8 gode huskeregler

Se guiden ”Sikker med naturgas – Ren besked om naturgas og sikkerhed” (pdf)
Se, hvad du skal gøre, hvis du kan lugte gas

Stikprøver af sikkerheden

Dansk Gas Distribution laver stikprøvevis en række sikkerhedssyn. Hvert år gennemfører vi godt 1.000 sikkerhedssyn – tilfældigt udvalgt efter en godkendt stikprøvemodel.

Selve sikkerhedssynet er gratis og varer mellem 1 og 1 ½ time. Men, hvis der findes fejl, skal der tilkaldes en VVS-installatør, som skal udbedre fejlene på din regning.

Se mere om sikkerhedseftersyn