Servicemål


Stabil og sikker leverance af gas er vores hovedopgave

Du skal have en stabil tilførsel af gas 24 timer i døgnet, året rundt. Det er udgangspunktet. Og det er vores hovedopgave. Vi skal sørge for, at din gastilførsel er så stabil og sikker, at du ikke behøver at skænke den en tanke.

Undertiden sker der dog pludselige og uforudsete afbrydelser. Der kan også være situationer, hvor vi har brug for at få adgang til gasmåleren eller gasinstallationen hos dig – f.eks. ved udskiftning af måler eller sikkerhedstjek af installationen. Uanset årsag er det ubelejligt for dig. Det ved vi. Derfor skal det være nemt for dig at komme i kontakt med os – og du skal have besked fra os i god tid, hvis vi er nødt til at ulejlige dig.

For at du altid ved, hvad du kan forvente af os, arbejder vi med en række tidsfrister for vores kundeservice.

Tidsfrister for kundeservice

  1. Når du ringer, tager vi telefonen så hurtigt, det er muligt. I perioder vil der være ventetid i forhold til at komme igennem til os, og det beklager vi naturligvis. Vi arbejder løbende på at gøre ventetiden kortere.

  2. Du får besøg af en tekniker inden for højst 1 time, hvis du kontakter os om et problem med gasforsyningen, hvor der kan være risiko for, at nogen kommer til skade. Det kan for eksempel være, hvis du kan lugte gas. I november 2016 nåede teknikeren frem inden for en time i 93 pct. af alle disse situationer.

  3. Du har gas igen inden 3 timer, hvis der sker et nedbrud i gasforsyningen. I november 2016 lykkedes det os at sikre genoprettelsen af forbindelsen i 100 pct. af alle tilfælde.

  4. Du får et 4 timers tidsinterval, hvis vores tekniker har brug for adgang til gasmåleren eller gasinstallationen. Teknikeren har afsluttet besøget inden for tidsintervallet. Du kan altid ringe og få en anden tid, der passer dig bedre. Her er der plads til forbedring. I november 2016 lykkedes denne målsætning kun i 74 pct. af alle situationer.

Nogle gange kan det tage længere tid

Vi kan ikke love, at vi altid kan overholde alle tidsfristerne. Ved gasafbrud vil du som hovedregel have gassen tilbage inden for 3 timer og ofte hurtigere. Men der er også tilfælde, hvor det tager længere tid, inden fejlen er udbedret. Og nogen gange er presset på telefonerne så stort, at dit opkald ikke kan nå at blive besvaret inden for 3 minutter.