Forstå din gasregning


1 eller 2 regninger?

Om du får en eller to regninger for dit gasforbrug afhænger af, hvem der er din gasleverandør, og hvilket netselskab du har. Du får som regel én samlet regning, hvis din gasleverandør og dit netselskab tilhører samme selskab – og to forskellige regninger, hvis din gasleverandør og dit netselskab ikke har nogen forbindelse med hinanden. Du betaler selvfølgelig det samme, uanset om du får en eller to regninger.

Sådan læser du din regning fra Dansk Gas Distribution

 1. Den person eller virksomhed, som vi sender regningen til.

 2. Du sparer tid, hvis du har dit kundenummer parat, både når du bruger selvbetjening på nettet, og når du ringer til os. Så kan vi nemlig hurtigt finde alle nødvendige oplysninger om din gasaftale frem.

 3. Du skal bruge aftalekontonummeret, når du tilmelder dig PBS. Det er kontonummeret på din aftale i vores afregningssystem.

 4. Hvert leveringssted er registreret med et aftagenummer. Aftagenummeret er det samme, selvom der kommer nye beboere, ny gasmåler og ny gasleverandør.

 5. Hver regning har sit eget nummer. Så kan vi altid finde ud af, hvilken regning der er tale om, hvis du har spørgsmål til den.

 6. Det beløb inklusive moms, du skal betale aconto for den gas, vi forventer, at du bruger i den periode, som regningen dækker.

 7. Det samlede beløb inkl. moms, du skal betale til os.

 8. Den faste abonnementspris, der dækker Dansk Gas Distributions omkostninger ved at administrere dit naturgasforbrug.

 9. Navnet på den leveringsaftale, du har med os. Den kan hedde Forsyningstarif, Flexpris, Fastpris m.m.

 10. Acontoprisen pr. m3 for den forventede mængde naturgas, du bruger. Enhedsprisen er baseret på en gennemsnitspris, som vi estimerer for den periode, regningen dækker.

 11. Dækker omkostninger pr. m3 naturgas, der bliver transporteret via vores distributionsnet frem til din bolig eller virksomhed.

 12. En afgift pr. forbrugt m3 naturgas, som Dansk Gas Distribution opkræver på vegne af staten.

 13. En miljøafgift, som du betaler pr. forbrugt m3 naturgas. Dansk Gas Distribution opkræver afgiften på vegne af staten.

 14. Er en miljøafgift, som opkræves for Staten på brændsler med kvælstofoxider.

Du betaler 4 gange om året
Hvert år betaler du fire acontoregninger for distribution – i marts, juni, september og december. En gang om året får du også din årsafregning. Den bruger vi som udgangspunkt, når vi justerer dine kommende acontoregninger, som så vil afspejle dit faktiske forbrug bedst muligt.

Tilmeld dig Betalingsservice
Hvis du tilmelder betalingen af dine acontoregninger til Betalingsservice, behøver du ikke at spekulere på at overholde nogle tidsfrister, for så bliver dine regninger betalt helt automatisk – og altid til tiden. Du får en betalingsoversigt fra BS, inden der trækkes penge – så du selv kan følge med.

Tilmeld dig Betalingsservice

​Oftest stillede spørgsmål til gasregningen

 1. Hvad består gasprisen af?

  Din gaspris er sammensat af flere dele:

  • Moms og afgifter: 53 %

  • Transport af din gas: 22 %

  • Dit gasforbrug og dit abonnement: 25 %
 2. Hvornår skal jeg betale mine fakturaer?

  Du får fire naturgasregninger om året, som skal betales i juni, september, december og marts.
Har du andre spørgsmål?

Har du andre spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din gasregning. Skriv en e-mail til: kundeservice@danskgasdistribution.dk eller ring til os på 70 21 30 40.