Energibesparelser


Energiforbruget skal ned, og det hjælper vi med

Som gasdistributionsselskab er Dansk Gas Distribution lovmæssigt forpligtet til at bidrage til energibesparelser hos vores slutkunder – det gælder både virksomheder og private gaskunder.

Energibesparelser er f.eks. rådgivning om energibesparelser, faglig bistand til energispareprojekter, økonomisk tilskud til energispareprojekter eller en kombination af rådgivning, bistand og tilskud. ​

Vi giver økonomisk tilskud og bidrager til energibesparelser

For at leve op til vores forpligtelse køber vi energibesparelser hos en række samarbejdspartnere, som har indgået aftaler med privat- og erhvervskunder om rådgivning og tilskud. Sagt med andre ord: Når en samarbejdspartner indgår aftale om et økonomisk tilskud til et energispareprojekt med en slutkunde, betaler vi tilskuddet, og så tæller slutkundens energibesparelse med i vores energispareindsats. På den måde opfylder vi vores forpligtelse til at medvirke til energibesparelser. Vores samarbejdspartnere er el- og gasleverandører, energirådgivningsvirksomheder og andre gasnetselskaber.

Køb af energibesparelser

I 2018 dækker Dansk Gas Distribution årets energispare- forpligtelse på 172.000.000 kWh gennem leverancer fra udbud, der er gennemført i 2016 og 2017 sammen med Radius Elnet og via indkøb fra  Ørsted A/S.

Læs mere om energiselskabernes energispareindsats

Overblik over energibesparelser fra 2013-2016:

2016
2015
2014 
2013

​Mål for energibesparelser

Energispareforpligtelse 2006-2016:                  1.040.110 MWh
Realiseret energibesparelse 2006-2016:             960.655 MWh

​Nedenfor kan du se en auktionskalender og priser pr. udbud.

​Dato for auktion Pris for indkøb (øre pr. kWh)
19.01.2017​ ​39,1
​23.02.2017 ​38,2
​30.03.2017  37,0 og 37,9
​27.04.2017 35,0 
​18.05.2017 36,6 
​22.06.2017 39,8 
​27.08.2017 41,5 
​21.09.2017 32,0 
​19.10.2017 34,6 
​23.11.2017 38,6 
 
   
   

Oversigt over leverandører med aftaler om leverancer til Dansk Gas Distribution:


Dansk Energirådgivning A/S:
www.danskenergiraadgivning.dk

EIQ Energy Intelligence ApS
www.eiq.dk

EnergySolution A/S:
www.energysolution.dk

Ewii Energi A/S:
www.ewii.com

Modstrøm Danmark A/S:
www.modstroem.dk

Nordisk Energirådgivning ApS:
www.nordiskenergiraadgivning.dk

Viegand Maagøe A/S:
www.viegandmaagoe.dk 

Ørsted:
www.ørsted.dk