Energibesparelser


Energiforbruget skal ned, og det hjælper vi med

Som gasdistributionsselskab er Dansk Gas Distribution lovmæssigt forpligtet til at bidrage til energibesparelser hos vores slutkunder – det gælder både virksomheder og private gaskunder.

Energibesparelser er f.eks. rådgivning om energibesparelser, faglig bistand til energispareprojekter, økonomisk tilskud til energispareprojekter eller en kombination af rådgivning, bistand og tilskud. ​

Vi giver økonomisk tilskud og bidrager til energibesparelser

For at leve op til vores forpligtelse køber vi energibesparelser hos en række samarbejdspartnere, som har indgået aftaler med privat- og erhvervskunder om rådgivning og tilskud. Sagt med andre ord: Når en samarbejdspartner indgår aftale om et økonomisk tilskud til et energispareprojekt med en slutkunde, betaler vi tilskuddet, og så tæller slutkundens energibesparelse med i vores energispareindsats. På den måde opfylder vi vores forpligtelse til at medvirke til energibesparelser. Vores samarbejdspartnere er el- og gasleverandører, energirådgivningsvirksomheder og andre gasnetselskaber.

Køb af energibesparelser

For at kunne sælge energibesparelser til Dansk Gas Distribution skal der være en skriftlig aftale mellem samarbejdspartneren og Dansk Gas Distribution. Aftalen indeholder bl.a. krav om, at samarbejdspartneren kan garantere, at de realiserede energibesparelser lever op til kravene i energispareaftalen. Alle aftaler om køb af energibesparelser sker blandt andet gennem afholdelse af auktioner, hvor Dansk Gas Distribution køber energibesparelser af samarbejdspartnerne.

Læs mere om energiselskabernes energispareindsats

Overblik over energibesparelser fra 2013-2016:

2016
2015
2014 
2013

​Mål for energibesparelser

Energispareforpligtelse 2006-2016:                  1.040.110 MWh
Realiseret energibesparelse 2006-2016:             960.655 MWh

​Nedenfor kan du se en auktionskalender og priser pr. udbud.

​Dato for auktion Pris for indkøb (øre pr. kWh)
19.01.2017​ ​39,1
​23.02.2017 ​38,2
​30.03.2017  37,0 og 37,9
​27.04.2017 35,0 
​18.05.2017 36,6 
​22.06.2017 39,8 
​27.08.2017 41,5 
​21.09.2017 32,0 
​19.10.2017 34,6 
​23.11.2017  
​21.12.2017  

Oversigt over leverandører med aftaler om leverancer til Dansk Gas Distribution:

Dansk Energirådgivning A/S: www.danskenergiraadgivning.dk

DONG Energy: www.dongenergy.dk

Ewii Energi A/S: www.ewii.com

Modstrøm Danmark A/S: www.modstroem.dk

Nordisk Energirådgivning ApS: www.nordiskenergiraadgivning.dk

Viegand Maagøe A/S: www.viegandmaagoe.dk